Piet Blanken

Piet Blanken


Als geboren en getogen veehouder van de Krimpenerwaard vind ik dat we in uniek gebied leven. De Krimpenerwaard kenmerkt zich als een veenweidelandschap met buurtschappen, tiendwegen, weteringen, kades met knotwilgen. In 2014 hebben de Gemeente Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard de opdracht van de Provincie Zuid Holland overgenomen om de Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard uit te gaan voeren. De verantwoordelijk is hierdoor nog meer in de Krimpenerwaard komen te liggen, om het gebied ecologisch en economisch gezond te houden voor nu en in de toekomst. Voor zowel de agrarische sector en de natuurbeheerders moet er toekomst zijn en voor bewoners moet de Krimpenerwaard een mooi gebied zijn om te kunnen wonen en recreëren. De cultuurhistorische en landschappelijke elementen zijn nog volop aanwezig.
Om het specifieke karakter van de Krimpenerwaard te behouden en te herstellen kan het Streekfonds een bijdrage leveren. Daar wil ik mij als bestuurslid van het Streekfonds graag voor inzetten en zo initiatieven vanuit de Krimpenerwaard realiseren.

<< terug